Примена ИКТ у настави социологије

* ПРЕУЗЕТО ИЗ КАТАЛОГА ЗУОВ ЗА 2016/18

Институција Образовно креативни центар, Бор, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, Бор
Особа за контакт Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 064 2863080
Аутори Бранкица Михајловић Илић, наставник психологије, ЕТШ Бор; Горан Драшковић, наставник социологије, УТШ Чајетина; Биљана Оташевић, конситанткиња за психолошку подршку, Центар за социјални рад, Ужице; Лидија Mилановић, наставних економске групе предмета, ЕТШ Бор
Реализатори Бранкица Михајловић Илић, наставник психологије, ЕТШ Бор; Горан Драшковић, наставник социологије, УТШ Чајетина; Биљана Оташевић, конситанткиња за психолошку подршку, Центар за социјални рад, Ужице; Лидија Mилановић, наставних економске групе предмета, ЕТШ Бор
Општи циљеви Оспособљавање наставника социологије за израду дидактичко-методичких материјала путем интернет алата у циљу подизања квалитета наставног процеса.
Специфични циљеви Оспособљавање наставника социологије да креирајуу дидактичко-методички материјал и реализују часове користећи савремене методе и облике наставе, разноврсна наставна средства; Јачање компетенције и подстицање креативности и комуникацијских вештина наставника; Препознавање потенцијала употребе ИКТ-а у настави; коришћење расположивих електронских алата и платформи (Freemind, Edraw, Crossword Puzzle Maker); Интеграција ИКТ-а у процес учења; примена метода активног учења коришћењем ИКТ-а подстицање наставника на лични развој и професионално усавршавање у ширим оквирима информационо-комуникационе технологије; Увођење ИКТ-а у редовни наставни процес; Модернизација наставе друштвених наука.
Теме програма Савремена настава социологије; Примена ИКТ у настави социологије; Методе и алати успешнег наставе социологије; Завршни рад
Циљна група Наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника 30
Трајање 4 недеље (28 сати, 2 сата непосредног рада са учесницима) 28 бодова
Електронски Да
Цена Цена по учеснику износи 2 500 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, закуп сале за завршни сусрет.
* Програм се реализује само електронским путем.
Advertisements

Онлајн семинари, понуда за децембар

Kada smo analizirali stručno usavršavanje nastavnika, identifikovali smo nekoliko elemenata koje kod seminara u učionici ne mogu se kvalitetno realizovati. Pod ovim ne mislimo da su seminari u učionici loši, već da onlajn seminari mogu da isprave neke nedostatke.
Onlajn seminarima rešili smo pasivnost učesnika kvalitetnim i konstantnim aktivnostima. Na onlajn seminarima učesnici tridesetak dana konstantno uče, rade i napreduju i na kraju svaki učesnik kreira svoje nastavne materijale koje odmah može da koristi u nastavi.
Jedna od najboljih karakteristika onlajn seminara je kvalitetna povratna infromacija svakom učesniku direktno za njegov rad, na osnovu koje svako može da proceni svoj uspeh i odredi stepen svog napredovanja.
Ovo su samo neke od karakteristika onlajn seminara. Za ovakav kvalitetan rad potrebno je malo više angažovanja nego u učionici, ali zato je na onlajn seminarima moguće dobiti i uverenja do 40 sati stručnog usavršavanja.

Nakon pet godina u realizaciji onlajn seminara OKC je došao do kvaliteta koji nudi nastavnicima, stručnim saradnicima, zaposlenima u obrazovanju. Iako su aktivnosti i zadaci na našim seminarima malo zahtevniji učesnici ih rešavaju sa prosečnom ocenom od preko 80%.
Kao i do sada i u decembarskom terminu vas pozivamo da sa nama učite i napredujete, da zajedno stičemo znanja i razvijamo veštine na sledećim seminarima:

Igroliko učenje putem računara
kat. br. 962; 34 boda; novogodišnja cena 2500 din
Aktivno orijentisana nastava matematike
kat. br. 240; 28 bodova; cena 2500 din
Digitalni atlas
kat. br. 611; 32 boda; novogodišnja cena 2500 din
Blog, tviter i fejsbuk u nastavi
kat. br. 361; 30 bodova; cena 2500 din
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja
kat. br. 363; 35 bodova; novogodišnja cena 2500 din
Nastava u oblaku
kat. br. 498; 32 boda; cena 2500 din
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika
kat. br. 971; 35 bodova; cena 2900 din
Veb alati u nastavi biologije
kat. br. 610; 28 bodova; cena 2500 din
Zelena gradnja u veb okruženju
kat.br. 655; 32 boda; 2900 din
Interdisciplinarnost i tematska integracija u nastavi tehničke grupe predmeta – kat. br. 661; 28 bodova; cena 2500 din
Primena IKT-a u nastavi sociologije
kat. br. 149; 28 bodova; cena 2500 din

Prijava je otvorena do 5. decembra, odnosno do popunjavanja mesta na seminaru. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na info@okc.rs a prijavu možete izvršiti preko sledećeg linka:

Prijava na seminar

Vidimo se na seminarima 🙂

Elementarni oblici društvene svesti – Emil Dirkem ( izvodi )

– Totemizam je najprimitivniji oblik religije, stvar zajednice, više nego individue.
– Religiozno = društveno, jer jedno društvo ima sve što je potrebno da u umu izazove osećanje božanskog putem moći koju društvo ima nad pojedincem jer za njegove članove društvo je ono što je bog za vernika – sociološko tumačenje religije jer njen nastanak traži u društvenom činiocu. Nastavite sa čitanjem

Пример радионице „празан стрип“

Радионица се може радити појединачно, а може и у пару. Рад у већој групи има смисла само ако је у питању обимнији стрип.

Наставник одштампане празне стрипове дели ученицима и од њих захтева да, пратећи слике направи причу забавног карактера која има везе са наставном јединицом.

Испод су само неки од примера како би празан стрип могао да изгледа, наставник треба да обрати једино пажњу на то да слике имају некакве везе са наставном јединицом која се обрађује јер у супротном ђаци неће бити у могућности да успешно одраде задатак. Најбољи радови се могу и истаћи на одређеном месту у учионици/холу школе.

Радионицу је можда најбоље радити на часовима утврђивања.

stripovi prazni

( Напомена: стрипови наведени у чланку преузети су са различитих web страница, сва права задржавају аутори стрипова ).

Пример индивидуалног образовног плана

У јеку приче о инклузији оно што се поставља пред наставнике је и проблем израде и спровођења индивидалне наставе. С тим у вези, наводим један пример израде истог, а одрађеним на семинару одржаним у Пожеги 2013. године. Подаци у примеру су измишљени, дете са овим профилом не постоји. Nastavite sa čitanjem

Primer radionice, nastavna jedinica Društveno raslojavanje – sistematizacija

Vreme potrebno za rad: 45 minuta

Uvodni deo 5 minuta: Nastavnik objašnjava učenicima cilj časa, deli odeljenje u grupe do 6 učenika i deli materijale za radionicu

Glavni deo časa 30 minuta: Učenici rade na zadatku uz koordinaciju nastavnika. Svi učenici moraju biti uključeni u zadatak, jedan učenik mora biti zadužen za prezentaciju zadatka ostatku odeljenja

Završni deo časa 10 minuta: Prezentacija završenih zadataka

Materijal za radionicu: Nastavite sa čitanjem